VGN_Rana_beroep_def_5.jpg

“Het mooiste is de band die je met kinderen opbouwt”

Rana - Pedagogisch begeleider

"Als pedagogisch begeleider werk ik met kinderen tussen de 2 en 5 jaar met een spraak-, taal- of communicatieprobleem. De kinderen komen gemiddeld twee tot vier dagen naar de dagopvang waar ze spelenderwijs taal krijgen aangeboden. We werken aan de hand van taalstimulerende programma’s en vaste thema’s. Deze zijn leidend voor alle activiteiten die we doen. Bijvoorbeeld het thema ‘Huis’. Op deze manier vergroten we de woordenschat, stimuleren we de sociaal-emotionele ontwikkeling en krijgen kinderen een beter begrip van de wereld om hen heen. Ik werk op de groep intensief samen met een vaste collega, een logopedist en een behandelcoördinator/ psycholoog.”

Waardering
“Het mooiste aan werken met jonge kinderen is de band die je met kinderen opbouwt en de waardering die je daarvoor terug krijgt. De dankbaarheid voor je werk van zowel ouders als kind is vaak onverwachts. Voor jezelf is het normaal dat je je werk doet maar voor anderen betekent het veel meer. Peuters en kleuters staan nog aan het begin van hun leven. Als je ze dan kunt helpen met taal, communicatievaardigheden en het vergroten van hun woordenschat dan hebben ze daar later ook veel aan. Het kunnen bijdragen aan hun ontwikkeling geeft me een goed gevoel.”

Afwisselend werk
“Mijn werk is erg afwisselend. Dat komt vooral doordat elk kind anders is en specifieke hulpvragen heeft. Bijvoorbeeld de een heeft moeite met praten door een ontwikkelingsstoornis of –achterstand, de ander hoort niet goed door een aangeboren afwijking. Dat maakt de samenstelling van de groep kinderen steeds erg verschillend. Ieder kind heeft weer andere doelen die je wilt bereiken en daar pas ik mijn programma’s op aan. Geen week is hetzelfde dus.” 

Werkt bij:
Koninklijke Auris Groep
Functie:
Pedagogisch begeleider
Doelgroep:
Kinderen 2-5 jaar met een spraak-, taal- of communicatieprobleem

Opleiding:
Hbo Pedagogiek

Handige eigenschappen:
-vriendelijk;
-spontaan;
-ondernemend;
-reflecterend vermogen.

 
Volg ons op
  • Dit is een website van: