VGN_Arieke_beroep_def_5.jpg

“De grootste uitdaging is om niks gewoon te vinden”

Arieke - Woonbegeleider

Ik werk op een appartementencomplex voor jongvolwassenen die naast een verstandelijke handicap ook een gedragsprobleem of psychiatrische stoornis hebben. Alle cliënten hebben een eigen appartement. Per dag zijn er een aantal vaste momenten waarop wij contact met ze hebben. De rest van de dag zijn de cliënten zelfstandig bezig. Dat vinden we erg belangrijk. We willen cliënten zoveel mogelijk zelfstandig deel laten nemen aan de maatschappij. Samen stellen we taken en doelen op en ik help ze om die taken en doelen te realiseren. We nemen geen dingen over van cliënten maar willen vooral ‘met de handen op de rug’ begeleiden."

Niet vanzelfsprekend
"De grootste uitdaging is om niks gewoon te vinden. Heel veel taken zijn voor ons heel vanzelfsprekend zoals een bed opmaken of de afwas doen, terwijl dat voor een cliënt heel ingewikkeld kan zijn. Ik probeer de meest gewone dingen als het schoon houden van een appartement als iets bijzonders te zien."

Ontwikkelen
"Als ik mijn diploma heb hoop ik eerst verantwoordelijke begeleider te worden. Ik vind het interessant om te kijken wat er achter het gedrag van een cliënt zit. De ene dag kan een cliënt een gezellig praatje met je maken, de andere dag toont een client weerstand tegen de begeleiding die je biedt. Ik let dan heel goed op hun gedrag en wat ze zeggen: Wat betekent dat en wat zit daar achter? Als eerst verantwoordelijke begeleider ben je daar meer mee bezig. Ook wil ik later graag andere begeleiders coachen."

 
 

 
 
Volg ons op
  • Dit is een website van: