VGN_Bodo_beroep_def_5.jpg

“Ik ben de co√∂rdinator die het overzicht bewaart”

Bodo - Gedragskundige

Als gedragskundige bij Frion Zorg is het mijn taak om het gedrag van onze cliënten met een verstandelijke beperking zo goed mogelijk in kaart te brengen, te begrijpen en positief te veranderen. Onze cliënten wonen op verschillende woonlocaties, zelfstandig of in een woongroep. Mijn taak is het de begeleiders en therapeuten te adviseren en samen met hen te komen tot juiste afspraken en acties die de cliënt verder helpen in zijn of haar leven. Daarnaast houd ik me ook bezig met diagnostiek, spreek ik met cliënten, geef ik klinische les aan collega’s en creëer ik samen met anderen het inhoudelijk beleid van de organisatie. Ik ben eigenlijk de coördinator die het overzicht bewaard en inhoudelijk sturing geeft aan de zorg van onze cliënten.”

Loopbaan
“Vanuit mijn stage tijdens mijn opleiding ben ik terecht gekomen in de jeugdpsychiatrie als behandelcoördinator. Anderhalf jaar geleden kwam er bij Frion Zorg een vacature vrij en ben ik daar gestart. Mijn ambitie is om meer wetenschappelijk onderzoek te gaan doen binnen de organisatie en bijvoorbeeld samen te werken met de universiteit."

 

Sterk in je schoenen staan
“Cliënten, begeleiders, therapeuten en collega’s vertrouwen vaak op mijn expertise bij bepaalde moeilijke vraagstukken. Dat maakt mijn werk zo uitdagend maar soms ook zwaar. Dan is het nodig om sterk in je schoenen te staan. Ik probeer een hulpvraag van een cliënt altijd te vertalen en op te lossen vanuit mijn expertise. Hierbij is zeker een bepaalde mate van creativiteit nodig. Met mijn adviezen streef ik ernaar cliënten instrumenten aan te reiken om hun eigen zelfstandigheid te vergroten. Daarbij is het nodig om te blijven vernieuwen en kritisch te kijken naar huidige behandel- en begeleidingsmethodes.”

 
 
Volg ons op
  • Dit is een website van: