Arts Verstandelijk Gehandicapten in de gehandicaptenzorg

Als Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) help je mensen met een verstandelijke beperking gezond te zijn en te blijven. Daarnaast ben je gespecialiseerd in de medische problemen die deze volwassenen hebben.

Bepaalde medische problemen komen namelijk bij deze groep relatief vaak voor. Denk aan problemen met zien en horen, autisme, slikstoornissen en epilepsie. Ook heb je verstand van de oorzaken van verstandelijke beperkingen en het onderzoek daarnaar. Je behandelt niet alleen medische problemen die hierbij horen, maar probeert deze ook te voorkomen en op te sporen.

Je overlegt met diverse collega’s en andere partijen over de behandeling. Ook werk je aan jouw eigen professionele ontwikkeling. Dit doe je bijvoorbeeld door de vakinhoudelijke e-learnings te doorlopen en met behulp van deskundigheidsbevordering met collega’s.