Main content
 • (Persoonlijk) begeleider

  Als begeleider ondersteun je mensen van alle leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking bij hun dagelijkse activiteiten, in hun persoonlijke ontwikkeling en in de maatschappij. Persoonlijk begeleiders voeren niet alleen uit, maar vervullen ook coördinerende taken. Je bent een echte ‘spin in het web’.

  Je zet je in om anderen zoveel mogelijk zichzelf te laten zijn. Je laat mensen merken dat ze ertoe doen. Verder ben je praktisch, communicatief sterk en werk je graag samen. 

  Je doel is dat de cliënten of bewoners zich zo goed mogelijk kunnen redden. De ene keer heb je de rol van 'verzorgende' en de andere keer de rol van 'coach'. Dit doe je altijd volgens de afspraken die met de cliënten zijn gemaakt. 

  Je werkt samen met familie, begeleiders, een gedragskundige en andere professionals rond de cliënt. Zo zorg je voor de beste begeleiding.

  Als persoonlijk begeleider zoek je bijvoorbeeld oplossingen voor:

  • vragen over hoe je kunt omgaan met de gevolgen van een beperking of ziekte
  • vragen die zijn ontstaan door de beperking of ziekte waar hulp bij nodig is
  • vragen die komen door het zorgsysteem
 • Activiteitenbegeleider

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Ander vakgebied

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Begeleider

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Begeleider EMB

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Begeleider Kind & Jeugd

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Begeleider LVB

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Begeleider MVG

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Coördinerend begeleider

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Fysio- en ergotherapeut

  Je zet je in voor mensen die door lichamelijke of psychische problemen niet meer kunnen leven zoals zij dat willen. Je doel is deze cliënten begeleiden zodat zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren bij hun dagelijkse activiteiten, in hun ontwikkeling en in de maatschappij. Zodat ook zij het leven kunnen leiden dat zij willen. 
   

  Je hebt te maken met verschillende cliënten met verschillende behoeften. Het is van belang dat je kijkt wat de cliënt zelf kan en waar de cliënt ondersteuning bij nodig heeft. Soms werk je samen met een arts of mantelzorgers. Door samen te werken bied je de cliënt de beste begeleiding. Voor dit vak ben je praktisch, oplossingsgericht en creatief. 
   

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Fysiotherapeut

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Gedragswetenschapper

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Jobcoach

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Leerling (duaal)/stagiair HBO niveau 6

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Leerling/stagiair MBO niveau 3

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Leerling/stagiair MBO niveau 4

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Leerling/stagiair MBO niveau 4 MVG

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Locatiemanager

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Logopedist

  Als logopedist ondersteun je mensen met spraak- en gehoorstoornissen. Je kijkt samen met de cliënt waar het probleem ligt en hoe je kunt helpen.

  Logopedie focust zich op verschillende gebieden: taal, stem, spraak, gehoor en de slikfunctie. De problemen van cliënten kunnen uiteenlopen, dat maakt het werk uitdagend en afwisselend. 
   
  Je overlegt met diverse collega’s over ondersteuning en behandelmethoden. Het werk vraagt vaak creatieve oplossingen en ondersteuning. 
   

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Logopediste

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Manager Dienstverlening

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Manager zorg en begeleiding

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Servicekantoormedewerker

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Vakantiekracht

  Je werkt tijdelijk als ondersteuning van de vaste krachten die begeleiding bieden aan mensen met een beperking.

  Je staat stevig in je schoenen en je vindt het leuk om in een team te werken. Je doet in korte tijd veel ervaring op en je ontdekt waar je goed in bent. En je verdient geld voor je nieuwe sportschoenen of voor je vakantie. Wie weet hou je er een bijbaan aan over.

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Verpleegkundige

  Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben tegelijkertijd een lichamelijke of zintuiglijke beperking of gezondheidsproblemen. Jouw medische kennis als verpleegkundige is heel belangrijk voor de bewoners. Als verpleegkundige kun je werken in de functie van persoonlijk begeleider, assistent-begeleider of (coördinerend) verpleegkundige. 

  Wat doe je als verpleegkundige?

  Als begeleider of verpleegkundige stel je een de diagnose en voer je dagelijks verpleegtechnische handelingen uit. Denk aan: medicatie delen, sondevoeding, katheteriseren, stomazorg, darmspoelen, sondezorg, zuurstof toedienen en wondverzorging. Je begeleidt en observeert de cliënten en je evalueert de verpleegkundige zorg.

  Als coördinerend verpleegkundige heb je extra taken. Je geeft aan wanneer er verpleegkundige handelingen nodig zijn en je bent de schakel tussen de locatie-huisarts, de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) en het ziekenhuis. Je geeft aan wie er medische handelingen mogen verrichten, je helpt bij het toepassen van het medicatiebeleid op de groepen en je draagt actief bij aan de medische zorg op de locatie. 

  De inhoud van de functie kan per locatie verschillen.
   

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Verpleegkundige niveau 4/5

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Werkbegeleider

  Er zijn nog geen verhalen voor dit beroep.
 • Arts (AVG)

  Je helpt mensen met een verstandelijke beperking gezond te zijn en te blijven. Als arts voor volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking ben je gespecialiseerd in de medische problemen die deze volwassenen hebben.

  Bepaalde medische problemen komen namelijk bij deze groep relatief vaak voor. Denk aan problemen met zien en horen, autisme, slikstoornissen en epilepsie. Ook heb je verstand van de oorzaken van verstandelijke beperkingen en het onderzoek daarnaar. Je behandelt niet alleen medische problemen die hierbij horen, maar probeert deze ook te voorkomen en op te sporen.
  Je overlegt met diverse collega’s en andere partijen over de behandeling. Ook werk je aan jouw eigen professionele ontwikkeling. Dit doe je bijvoorbeeld door de vakinhoudelijke e-learning te doorlopen en met behulp van deskundigheidsbevordering met collega’s.

 • Gedragswetenschapper (psycholoog/ orthopedagoog)

  Als gedragswetenschapper stel je aan de hand van het gedrag van een cliënt vast wat het probleem is bij een cliënt. Dit is jouw diagnose. Je probeert daarbij de oorzaak van de problemen zo goed mogelijk te benoemen en te verklaren.

  Je ondersteunt, begeleidt en behandelt volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking en vaak met meerdere, soms ingewikkelde problemen. Je werkt niet alleen met cliënten, je hebt daarnaast te maken met begeleidingsteams, de familie en netwerken. Het is daarom belangrijk dat je jouw diagnose en advies kunt toelichten aan de cliënten zelf, begeleiders, relaties van cliënten en andere direct betrokkenen.

  Meestal werk je in een team, waar jij vanuit je eigen beroep je inbreng hebt. Je  ondersteunt elkaar, wisselt ervaringen en ideeën uit en streeft naar hoge kwaliteit. Vaak geef je ook advies aan andere teams en begeleiders om zo de opgebouwde kennis zo goed mogelijk te verspreiden.

 • Senior/coördinerend begeleider

  Als senior begeleider van volwassenen ondersteun je mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Dat doe je bij hun dagelijkse activiteiten, in hun persoonlijke ontwikkeling en in de maatschappij. 

  Je geeft leiding aan een team van begeleiders en je overlegt met collega’s buiten het team. Je hebt extra taken zoals bijvoorbeeld het bewaken van de financiën, het maken van een rooster en het zorgen dat de teamleden voldoende zijn opgeleid. 

  Het zou ook nog kunnen dat je een andere manier van werken invoert in je team, zoals het werken met digitale hulpmiddelen. Deze taken verschillen per organisatie. Daarnaast ben je zelf ook aan het werk als begeleider. 

  Je hebt intensief overleg met je collega’s, de ouders/verzorgers en andere hulpverleners. Samen bespreek je de persoonlijke ontwikkelingen en het gedrag van de cliënten. Zo verbeter je de ondersteuning en de begeleiding steeds verder. Je maakt hiervoor een plan voor elke cliënt, zodat iedereen weet wat er is afgesproken en zich daar aan houdt. Dat houd je in de gaten.

  Je zet je in om anderen zoveel mogelijk zichzelf te laten zijn. Je laat mensen merken dat ze ertoe doen. Verder ben je praktisch, communicatief sterk en werk je graag samen.

  Het werk vraagt vaak creatieve oplossingen in de praktijk. Je hebt te maken met veel verschillende mensen die je begeleidt en met wie je samenwerkt. Dat maakt het werk uitdagend en erg afwisselend.

 • Ambulant begeleider

  Als ambulant begeleider ondersteun je mensen van alle leeftijden bij hun dagelijkse activiteiten, in hun persoonlijke ontwikkeling en in de maatschappij. Deze mensen hebben vaak een verstandelijke, lichamelijke en/of een zintuiglijke beperking en/of een ontwikkelingsachterstand. Het woord ambulant geeft aan dat je geen vaste werkplek hebt. 

  Geen vaste werkplek

  Je ondersteunt en begeleidt de mensen op school, op de werkplek of thuis. Daarnaast ben je ook werkzaam op kantoor. Je maakt namelijk een plan voor elke cliënt en houdt bij in een rapport hoe het met haar of hem gaat. Je bespreekt veel met je collega’s en met andere hulpverleners. Dit doe je allemaal om de cliënt (en de familie) de best mogelijke hulp te bieden.

  Je zet je in om anderen zoveel mogelijk zichzelf te laten zijn. Je laat mensen merken dat ze ertoe doen. Verder ben je praktisch, communicatief sterk en werk je graag samen.

  Gezinsondersteuner

  Er zijn verschillende ambulante functies in de gehandicaptenzorg. Zo kun je bijvoorbeeld aan de slag als gezinsondersteuner. Voor ouders die een kind met een beperking of ontwikkelingsachterstand hebben, kan de opvoeding best ingewikkeld en intensief zijn. Als gezinsondersteuner help jij ouders door opvoedingsadviezen te geven en te ondersteunen bij praktische zaken, zoals lichamelijke gezondheid en de administratie. 

  Begeleid zelfstandig wonen

  Er zijn veel mensen met een beperking (gehandicapten) die graag zelfstandig willen wonen. Dit wordt ook wel begeleid zelfstandig wonen genoemd. Dit zijn veelal (jong)volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Als ambulant begeleider help je hen bij dagelijkse bezigheden. De cliënten geven zelf aan waar zij hulp bij willen hebben. Jouw uiteindelijke doel is om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten leven en wonen. 

  Werkbegeleider of jobcoach

  Binnen de gehandicaptenzorg kun je ook gaan werken als werkbegeleider. Een werkbegeleider wordt ook wel een jobcoach genoemd. Je helpt cliënten een passende baan te vinden op de arbeidsmarkt. Heb je eenmaal een topbaan voor hen gevonden? Dan blijf je op afstand betrokken. Je evalueert regelmatig de ontwikkelingen. Zijn er problemen op de werkplek? Dan is het aan jou om hier samen met je cliënt een oplossing voor te bedenken. 

  Het werk vraagt vaak creatieve oplossingen in de praktijk. Je hebt te maken met veel verschillende mensen die je begeleidt en met wie je samenwerkt. Dat maakt het werk uitdagend en erg afwisselend.