‘Cliënten hebben mensen nodig bij wie ze zich veilig voelen'

Tom Senior begeleider

Man in de natuur
Functie
Senior/coördinerend begeleider van volwassenen met een verstandelijke beperking

Tom is begeleider van mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen, en is daarnaast coach voor zijn collega’s. “Nadat we de organisatie hadden omgegooid, kwam het werkplezier weer terug. En doordat wij echt een team zijn, kunnen we bewoners helpen die op andere plekken vastlopen.”

“Ik werk in een woning met zes cliënten, van wie er één op een crisisplaats zit. Dat betekent dat diegene korte tijd bij ons zit als het op een andere plek niet lukt. Het mooie is dat onze bewoners echt een doel hebben: we proberen ze te helpen zodat ze daarna zelfstandig kunnen gaan wonen.

Agressief

Zo hadden we een meisje dat zich vaak agressief gedroeg. Meerdere begeleiders wilden of konden niet meer met haar werken omdat ze fysiek geweld gebruikte. Wij werken hier met een vast team, zonder uitzendkrachten. Met elkaar besloten we dat er altijd een van ons alleen met haar zou werken. Op die manier bouwde ze een relatie op met die begeleiders. Toen ze bij ons kwam, moesten we haar meerdere keren per dienst op de grond vasthouden omdat ze agressief was, nu hoeft dat nog maar 1 tot 2 keer per maand, heeft ze een eigen appartementje, gaat ze op vakantie…

Man snijdt groente en kijkt in camera, vrouw met pan in de handen op de achtergrond
Samen voorbereiden van het eten
Vrouw en man zitten op bankje in bos en praten
Een goed gesprek voeren

Geen uitzendkrachten

Dat wij geen uitzendkrachten hebben, komt omdat we besloten hebben om mensen iets meer te betalen en diensten van acht uur te laten draaien, waardoor ze voldoende uren kunnen maken zonder te moeten inleveren op het aantal vrije dagen. Voorheen maakten wij hier diensten van 5 of 6 uur per dag en moest iemand dus zes dagen werken om aan de 36 uur per week te komen. Ook hoeven begeleiders niet meer bij allerlei overleggen te zijn, maar kunnen ze doen wat ze zo leuk vinden aan dit werk: mensen begeleiden. Die overleggen neem ik waar mogelijk van hen over. Door die veranderingen is er al 2,5 jaar niemand weggegaan.

Glimlach

Deze werkwijze is niet alleen fijn voor ons als begeleiders, die weer met een glimlach naar ons werk gaan en weten wat we aan elkaar hebben. Het is ook goed voor de kwaliteit van de zorg, en daardoor prettig voor de bewoners. Die hebben – net als iedereen – mensen om zich heen nodig bij wie ze zich veilig voelen en op wie ze kunnen vertrouwen. Doordat ze dat hebben, kunnen ze werken aan hun doelen en een zo normaal mogelijk leven leiden.”

Man en vrouw lopen gearmd over een weg in het groen
Samen wandelen