Gedragswetenschapper (psycholoog/orthopedagoog)

Als gedragswetenschapper stel je aan de hand van het gedrag van een cliënt vast wat het probleem is bij een cliënt. Dit is jouw diagnose. Je probeert daarbij de oorzaak van de problemen zo goed mogelijk te benoemen en te verklaren.

Je ondersteunt, begeleidt en behandelt volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking en vaak met meerdere, soms ingewikkelde problemen. Je werkt niet alleen met cliënten, je hebt daarnaast te maken met begeleidingsteams, de familie en netwerken. Het is daarom belangrijk dat je jouw diagnose en advies kunt toelichten aan de cliënten zelf, begeleiders, relaties van cliënten en andere direct betrokkenen.

Meestal werk je in een team, waar jij vanuit je eigen beroep je inbreng hebt. Je  ondersteunt elkaar, wisselt ervaringen en ideeën uit en streeft naar hoge kwaliteit. Vaak geef je ook advies aan andere teams en begeleiders om zo de opgebouwde kennis zo goed mogelijk te verspreiden.