Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een of meerdere beperkingen

Doelgroepen

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de gehandicaptenzorg vormen een grote groep. De ondersteuning verschilt per leeftijdsgroep. Zo gaat het bij jonge kinderen vooral om het vaststellen van wat er aan de hand is en welke hulp nodig is. Bij pubers en jongvolwassenen gaat het vooral om ondersteuning bij het meedoen in de samenleving.

Ouders/verzorgers zijn belangrijk

Een kind heeft bescherming, veiligheid en verzorging nodig om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Bij het ondersteunen van kinderen en jongeren gaan ontwikkeling en opvoeding dan ook hand in hand. De opvoeding is de taak van de ouders/verzorgers (hierna noemen we hen ouders). Daarom is samenwerking tussen begeleiders en ouders essentieel voor de ondersteuning van het kind. De ouders zijn een belangrijke bron van informatie bij het in beeld krijgen van de ondersteuningsvraag en de mogelijkheden van het kind. Samenwerken met ouders zorgt er ook voor dat de kinderen, jongeren en jongvolwassenen zo min mogelijk afhankelijk worden van de behandelaren. Soms hebben de ouders zelf een (verstandelijke) beperking of is de thuisomgeving niet veilig. Dan is opname noodzakelijk.