Cello

Locatie:
Vught
twee personen die lachen en elkaar vast houden

Cello biedt zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking. Jong en oud kunnen bij mij terecht voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Maar ook voor ambulante begeleiding, weekendopvang, thuiszorg of het volgen van een cursus. Ik ondersteun in de regio 's-Hertogenbosch - Zaltbommel.

Mijn visie op zorgIk wil dat mensen met een beperking net als alle andere mensen in Nederland een eigen leven moeten kunnen leiden. Want zij zijn in de eerste plaats burger van deze samenleving. Met dezelfde behoeften en rechten als ieder ander. Dat betekent dat wat voor alle andere mensen geldt, ook voor hen geldt. Mensen met een beperking moeten dus op dezelfde manier kunnen wonen, werken en leven als iedereen. Om dat te bereiken, hebben zij wel extra ondersteuning nodig in het dagelijkse leven. Ondersteuning die past bij hun vraag. Ondersteuning die als dat nodig is, mee verandert met hun vraag. Ik kan die ondersteuning geven.

Ons aanbod groeit flexibel mee met de ontwikkeling van de vraag. We realiseren groei door:

  • verbetering en uitbreiding van ons aanbod aan bestaande cliënten in de regio,
  • realiseren van nieuw aanbod aan de randen van de regio op geleide van vragen van cliënten en met behoud van (interne) ketenkwaliteit,
  • dienstverlening aan nieuwe doelgroepen met vergelijkbare vraag naar langdurige ondersteuning.

Onze dienstverlening is goed gespreid in de regio, met kleinschalige steunpunten die locaal verankerd zijn en de samenhang waarborgen met andere vormen van dienstverlening en instanties die voor onze cliënten van belang zijn.

 

Cello is in alle gemeenten waar we actief zijn een bekend en betrouwbaar merk (“Cello, dan is het goed”) en een vanzelfsprekende partner voor cliënten en hun ouders/ vertegenwoordigers. We zijn een erkende partner voor andere (locale) instellingen.