De Twentse Zorgcentra

Locatie:
Enschede
Man wijst omhoog lachende dame ernaast

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 2000 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2.500 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers.Woon- en werkvoorzieningen in heel TwenteOnze cliënten wonen onder andere op de beschermde (deels besloten) en mooie terreinen van de LosserHof en ‘t Bouwhuis. Zij leven, wonen, werken en recreëren hier in een omgeving die nadrukkelijk rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast bieden we meer kleinschaligere woon- en werkvoorzieningen in onder andere Almelo, Tubbergen en Nijverdal.

ONZE MISSIE: 

Jouw leven ondersteunen we samen, dichtbij en deskundig

24 uur per dag, een leven lang naar jouw wens op maat gemaakte ondersteuning. Ondersteuning die je nodig hebt vanwege een verstandelijke beperking. Bij elke bezigheid, in elke levensfase, voor een waardig leven. Samen met andere mensen om je heen zoeken we naar een zo goed mogelijke manier om die ondersteuning te geven. Binnen en eventueel buiten onze organisatie. Met gebruik van ieders kennis en inbreng. 

ONZE VISIE;

zo werken we voor jou aan onze missie: 

  • Jouw thuis is onze werkplek. We werken aan een gezellige, gezonde, veilige omgeving waarin we samen kunnen leren en ontwikkelen. 
  • We zoeken samen met jou uit wat je echt nodig hebt: we luisteren, kijken, vragen, oefenen, durven fouten te maken, gaan opnieuw op zoek als dat nodig is. 
  • We geven elkaar ruimte om anders te denken, tonen respect voor de ander, maken afspraken en komen die na.
  • We zorgen voor deskundigheid en vaardigheden om jou goed te kunnen begrijpen en ondersteunen.