Main content

DeSeizoenen

Organisatie
man en vrouw staan voor een winkel

DeSeizoenen is een zorgorganisatie actief binnen de gehandicaptenzorg die op verschillende locaties in Nederland intra- en extramurale zorg verleent.

Wij werken vanuit een antroposofische mensvisie, waarbij ontwikkeling en welbevinden van cliënten centraal staan en het samen wonen en werken in verbinding met familie en wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers een essentiële rol speelt.

De gemeenschappen hebben allemaal een eigen identiteit met de voor die locatie specifieke bouw, ligging, activiteiten en mensen.

DeSeizoenen bestaat uit zes woon-werkgemeenschappen voor mensen met een verstandelijke beperking. Onze woon-werkgemeenschappen vormen een hechte plek waar iedereen ertoe doet. Op basis van onze antroposofische mensvisie, bevorderen we het welzijn en de ontwikkeling van onze cliënten en medewerkers. We geloven dat elk mens unieke talenten en mogelijkheden heeft. De gezamenlijkheid is voelbaar op de locaties. Daar zijn we trots op.