Lachende man rode trui

Wij werken vanuit een antroposofische mensvisie, waarbij ontwikkeling en welbevinden van cliënten centraal staan en het samen wonen en werken in verbinding met familie en wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers een essentiële rol speelt.

Wij willen onze cliënten een rijk leven bieden op prachtige woonplekken met zeer gevarieerde en uitdagende werk-/dagbestedingsmogelijkheden en een ruim en kwalitatief hoogwaardig aanbod aan kunst, cultuur en gemeenschappelijke en individuele vrijetijdsactiviteiten. Onze medewerkers zetten zich vol betrokkenheid en interesse voor cliënten in. Hierbij staat de eigen ontwikkeling van de cliënt voorop.

De verschillende locaties geven invulling aan de organisatiemissie door accenten aan te brengen die passend zijn bij de lokale behoefte. De samenwerking tussen de locaties zorgt voor kwalitatief goede (en kostenefficiënte) invulling van ondersteunende functies en het bundelen en delen van beschikbare kennis over wonen, werken, cultuur en vrije tijd.