Kalorama

Locatie:
Beek
Vlaggen

Kalorama is een organisatie in de regio Nijmegen waar wonen, zorg, werken, leren en leven samengaan. Kalorama biedt zorg aan mensen met een specifieke zorgvraag. Dat zijn mensen met doofblindheid, mensen die revalideren, mensen met beademing dan wel comazorg en mensen waar wij psychogeriatrische en somatische zorg aan verlenen. Daarnaast bieden wij High care hospicezorg. Deze specifieke doelgroepen vragen om een extreme mate van maatwerk. Dat is de exact de kracht van Kalorama!

Bij Kalorama werken ruim 700 medewerkers en 350 vrijwilligers  die samen zorgen voor bijna 500 cliënten. 

Kalorama heeft vijf locaties:

  • Kalorama (Centrum voor doofblinden en verpleging)
  • Kalorama 't Höfke (verzorging en verpleging) 
  • Kalorama 't Kulturhus (deeltijdbehandeling doofblinden en inloop & ontmoeting)
  • Kalorama Veste Brakkenstein (verpleging en dagbehandeling)
  • Kalorama Bethlehem (hospicezorg)

Werken waar anderen leven?

Collega's leveren een grote bijdrage aan het dagelijks leven van onze bewoners. Zij ondersteunen en begeleiden onze bewoners iedere dag weer. Bewoners én collega's voelen zich bij Kalorama thuis. Wij willen graag dat collega's plezier en passie in hun werk ervaren. Dat uit zich in aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van iedereen die bij Kalorama werkt. 

Kalorama maakt deel uit van Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON).