Main content

Lijn 5

Organisatie
nederland

Lijn5 is een gespecialiseerde jeugdzorgorganisatie, werkzaam in Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Onze instelling heeft een jarenlange ervaring en expertise in de diagnostiek en de behandeling van complex probleemgedrag bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met én zonder een licht verstandelijke beperking.

Door samen te werken en zorg op maat te bieden, geven wij deze jongeren en hun gezinnen weer het vertrouwen in eigen kunnen terug. We laten ze ontdekken waar ze goed in zijn. We helpen ze hun mogelijkheden te benutten. We moedigen ze aan om verder te komen. Met doelgerichte trajecten bouwen we samen aan een basis voor een zo zelfstandig mogelijke toekomst.

Stichting Lijn5 maakt een onderdeel uit van het concern De Opbouw in Utrecht.