PC Stichting IJsselmonde Oost

Locatie:
Ridderkerk
Kaart van Nederland

Stichting IJsselmonde-Oost biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. De protestants-christelijke levensovertuiging is uitgangspunt voor de missie en visie: elk mens is gelijkwaardig en dient als zodanig met respect benaderd te worden. Stichting IJsselmonde-Oost staat midden in de samenleving, waardoor er een wisselwerking is tussen de mensen en hetgeen de samenleving te bieden heeft. De stichting ziet het als haar taak mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen in hun streven naar volledige deelname aan deze samenleving.

Protestants-christelijke stichting, wat houdt dat in?
IJsselmonde-Oost is een protestants-christelijke stichting. Dat betekent niet dat je het protestants-christelijke geloof moet hebben als je van ons ondersteuning krijgt. We staan open voor elke levensovertuiging. Wat we wel belangrijk vinden, is dat iedereen die bij ons woont en werkt respect heeft voor elkaar. En dat we verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat we samen zorgen voor een warme, sfeervolle woon- en leefomgeving. Zodat iedereen zich daarbij betrokken voelt. Onze medewerkers zetten zich hier in hun dagelijkse werkzaamheden voor in.