Prinsenstichting

Locatie:
Purmerend
Prinsenstichting hoofdkantoor

Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. De wensen, ambities en mogelijkheden van de cliënt vinden we belangrijk. Samen kijken we naar wat kán. Zodat de cliënt het leven kan leiden dat hij of zij zelf wil, zo gewoon als mogelijk.

Werken vanuit de driehoekWij werken vanuit de driehoek cliënt, ouder/verwant en begeleider. Samen zoeken we naar oplossingen. Op deze manier vinden we voor elke cliënt de ondersteuning die het beste aansluit bij zijn of haar doelen en wensen.

Professionele hulpWat de cliënt en zijn of haar netwerk zelf aankunnen, laten we in goed overleg aan henzelf over. Waar professionele hulp nodig is, staan wij klaar. We bieden veel mogelijkheden op het gebied van wonen, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, zorg, diagnostiek en behandeling, en expertise en ondersteuning. We stimuleren cliënten om zich vanuit hun mogelijkheden in te zetten voor de maatschappij.

Gentle teachingWe gaan met elkaar om vanuit de filosofie van Gentle teaching. Dit betekent dat we ons openstellen om te blijven leren van elkaar en een omgeving te creëren waarin cliënten zich veilig en verbonden voelen.