Profila Zorggroep

Locatie:
Houten
wev

Profila Zorg vindt dat ieder mens waardevol is en zorg en aandacht verdient. Dat geldt voor kwetsbare mensen in het bijzonder.

Vanuit die visie biedt Profila Zorg hulp en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, een autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Ook helpen we mensen die met Justitie in aanraking zijn geweest.

Dit gebeurt in een van onze woonlocaties verspreid over het land of bij iemand thuis. Verder hebben we diverse locaties voor dagbesteding.

Vanuit onze betrokkenheid, deskundigheid en christelijke levensovertuiging bieden we hulp aan iedereen, ongeacht de levensovertuiging van de cliënt.