drie lachende personen buiten

Radar ondersteunt kinderen (gezinnen), jongeren, volwassenen en ouderen met een (verstandelijke) beperking in de regio Zuid-Limburg.  Wij helpen cliënten invulling te geven aan hun leven op het gebied van wonen, werk & dagbesteding, leren en vrije tijd. Dat doen we dichtbij huis, samen met de cliënt, zijn persoonlijk netwerk, vrijwilligers en (keten)partners in de buurt. De betrokkenheid van de cliënt zelf en de mensen om hem heen is vandaag groter dan ooit. We coachen en begeleiden waar het kan en ondersteunen waar het nodig is. Zodat de cliënt van betekenis kan zijn voor zijn omgeving en andersom. En oprecht kan zeggen: Zó wil ik leven.