Main content

Stichting Arduin

Organisatie
Jongen lachend naar de camera

Bij Arduin staan wij voor kwaliteit van bestaan voor iedereen. Dat betekent dat cliënten bij Arduin zelf keuzes kunnen maken. Samen met hun familie/netwerk kiezen cliënten waar ze willen wonen en werken. Op welke manier zij hun vrije tijd besteden en met wie. Wat ze willen leren. 

Cliënten van Arduin wonen allemaal in een gewoon huis, dat ze zelf gekozen hebben. Ze gaan allemaal gewoon naar het werk van hun keuze of naar dagbesteding en zij hebben in hun vrije tijd gewoon hun hobby’s. Daar waar nodig worden zij ondersteund door medewerkers van Arduin: deskundig en oprecht betrokken.