Stichting Breder

Locatie:
Barneveld
kaart van Nederland

Stichting Breder biedt zorg aan kinderen, tieners en volwassenen met verschillende vormen van begeleiding: wonen, logeren, ondersteuning bij je thuis (ambulante ondersteuning vanuit WMO en jeugdhulp), hulp in gezinnen en naschoolse opvang.

Bij Stichting Breder gaan we altijd uit van het positieve. In onze ogen verdient iedereen dezelfde kansen. Kansen op gelijkwaardigheid en meedoen in de samenleving. Want we snappen dat je zoveel mogelijk zelf de regie wilt houden en een zo gewoon mogelijk leven wilt leiden. Daar helpen we je graag bij.