Stichting De Haardstee

Locatie:
Leiden
twee personen kijken naar de computer

De Haardstee begeleidt mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking. Bijvoorbeeld normaal- of hoogbegaafde mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). Wij komen bij mensen thuis, bieden dagbesteding en hebben verschillende woonlocaties.Onze begeleiding kenmerkt zich door betrokkenheid en een open houding. Wij hebben veel aandacht voor ontwikkeling. En onze praktische aanpak is uniek. Bij ons kunnen mensen van 18 jaar en ouder terecht.