Stichting Het Droo-huus

Locatie:
Duiven
kaart van Nederland

De stichting Woongroep Het Droo-huus werd opgericht in 2001 en het bestuur werd gevormd door de ouders van de bewoners. In de eerste jaren van de stichting werden de ideeën en plannen verder uitgewerkt en het project heeft geresulteerd in de officiële opening van het woonhuis, met appartementen voor de bewoners en een gemeenschapsruimte voor alle bewoners, in november 2008. Vanaf dat moment is de organisatie effectief gaan draaien en is er veel energie gestoken in het organiseren van de zorg en de begeleiding van de bewoners. De organisatie is verder beter beschreven en procedures zijn vastgelegd conform de eisen en wensen in de zorg van verstandelijk gehandicapten.