Stichting Ilmarinen

Locatie:
Groningen
schilderij

Ilmarinen richt zich op kinderen en volwassenen met een ernstige verstandelijke en/ of meervoudige beperking (EMB) . De locatie bevindt zich in de stad Groningen, Ilmarinen richt zich wat betreft het verzorgingsgebied op de provincie Groningen (met uitzondering van het zuidoosten) en op de kop van Drenthe. Deze regionale beperking geldt alleen voor mensen die vragen naar modulaire zorg. Wanneer er een vraag naar wonen is, dan zijn er geen grenzen aan het verzorgingsgebied. Ilmarinen biedt begeleiding en zorg aan zo’n 85 -90 zorgvragers. Ilmarinen haalt haar inspiratie uit de antroposofie. Met aandacht voor ritme, rituelen, vieringen en respect voor de omgeving leveren de medewerkers dag in-dag-uit een bijdrage aan het welzijn van de zorgvragers.