Stichting KIO

Locatie:
Heinkenszand
lachend kind

Stichting KIO zegt niet alleen vraaggestuurd te werken maar maakt het ook waar!

Alle locaties zijn ontstaan vanuit de vraag naar kleinschalige zorg. Wij bieden zorg in onze dagcentra, kinderwoningen, logeerhuizen, woon-zorgcomplexen en in diverse andere woningen. Natuurlijk bieden wij ook zorg bij mensen in de thuissituatie. Wij werken met korte lijnen en kunnen snel handelen.

Stichting KIO heeft bewezen dat het nog altijd mogelijk is om intensieve zorg in kleine groepen  aan te bieden. Wij denken dat een kleine groepsgrootte van vier of vijf kinderen  een voorwaarde is om kinderen met een beperking tot ontwikkeling te laten komen. In een kleine groep voel je je immers sneller veilig en begrepen.

voor kinderen, jongeren en volwassenen met :

  • een verstandelijke beperking.
  • een lichamelijke beperking of meervoudige beperkingen.
  • ASS ( Autisme Spectrum Stoornis ).
  • een zorgvraag!