Stichting Lentekind

Locatie:
Middelburg
Kaart van Nederland

Stichting Lentekind is een orthopedagogisch dagcentrum in Zeeland voor:

  • kinderen van 0 tot ongeveer 7 jaar met een verstandelijke beperking/ontwikkelingsachterstand
  • kinderen en jongvolwassenen met een ernstige meervoudige beperking van 0 tot ongeveer 25 jaar.

Daarnaast biedt Stichting Lentekind twee keer per maand een logeerweekend aan voor:

  • kinderen en jongvolwassenen met een ernstige meervoudige beperking van 0 tot ongeveer 25 jaar.

Lentekind hanteert in haar visie vier belangrijke uitgangspunten:

  • ieder kind, ongeacht de mate van de beperking, heeft behoefte aan ontwikkeling;
  • beweging en ontwikkeling gaan hand in hand;
  • contact, spel en plezier zijn belangrijke voorwaarden voor ontwikkeling;
  • contacten met leeftijdsgenoten zonder beperking dragen bij aan de ontwikkeling.

De naam Lentekind verwijst naar het seizoen de lente. Het seizoen waarin groei en bloei centraal staan.

Binnen Lentekind willen we dat alle kinderen en jongvolwassenen kunnen groeien en ontwikkelen. Ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.