Stichting Sprank

Locatie:
Zwolle
fiets met twee personen

Gedreven door Gods liefde, geven wij zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen we in 17 gemeenten op woonlocaties, dagbestedingen, logeerhuizen en bij mensen thuis. 
Op www.stichtingsprank.nl vind je al onze diensten en locaties.

Onze ondersteuning is liefdevol, persoonlijk, betrokken, deskundig en sprankelend. Als de cliënt dat wil begeleiden we hem/haar met geloof en zingeving.