Vitree

Locatie:
Almere
Persoon zittend naast bank

Met ruim 500 professionals biedt Vitree specialistische jeugdhulp aan meer dan 3.500 gezinnen per jaar. Vitree is er voor kinderen, jongeren en gezinnen.

De specialiteit van Vitree zie je terug in:

·         Complexe gezinsproblematiek, incl. (vecht)scheiding

·         Herkennen en behandelen LVB

·         Onderwijszorg

·         Trainen zelfstandigheid, inzet op Eigen Kracht

·         Gezinsgerichte opvang (pleegzorg en gezinshuizen)

·         Versterken van de professionele opvoedomgeving

·         Complexe meervoudige VG-zorg

Vitree werkt samen met alle jeugdzorgregio’s in Nederland. Onze kernregio’s zijn Flevoland en IJsselland. Vitree is hoofdaanbieder van pleegzorg in de provincie Flevoland. Op 1 januari 2018 is Vitree gefuseerd met zorgorganisatie Triade.