Zekere Basis

Locatie:
Enschede
pand

Zekere Basis biedt jongens in de leeftijd van 16 tot 27 jaar de mogelijkheid zich voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Ambulant kunnen zowel jongens als meisjes worden begeleid.

Ons doel is om jongeren vaardigheden aan te leren welke nodig zijn om op termijn zo goed mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij. Dat doen we binnen een kamer training centrum, begeleid zelfstandig wonen of zelfs zelfstandig wonen. Het wonen vindt plaats op drie verschillende locaties in Enschede met alle drie hun eigen kenmerken en intensiteit van begeleiden. Onze kernwaarden

Eenduidige, individuele en positieve benadering

Behoud van eigen regie

Wederzijds respect

Kijken naar kansen en mogelijkheden i.p.v. problemen

Bieden van structuur, veiligheid, vertrouwen en huiselijkheid.