Main content

Gedragskundige (psycholoog of orthopedagoog)

Vacature
Organisatie:
Stichting De Passerel
Locatie:
Apeldoorn
Opleidingsniveau:
WO
Uren per week :
24-28 uur4
Verloopdatum:

VACATURE GEDRAGSKUNDIGE M/V

Welke ervaren gedragskundige (psycholoog of orthopedagoog) komt ons team voor 24-28 uur in de week versterken?

Waar
De Pas­se­rel on­der­steunt men­sen met een be­per­king van jong tot oud, om hun eigen leven te lei­den en zelf keu­zes te maken. Dat doen we samen met onze cliënten, hun fa­mi­lie en ie­der­een die voor hen be­lang­rijk is. Onze on­der­steu­ning wordt in­ge­zet op dat wat echt nodig is. Wij doen dat op eigen wijze en daar zijn we trots op. Wij wer­ken re­gi­o­naal, onze lo­ca­ties staan mid­den­in de wijk in een voor cliënten ver­trouw­de om­ge­ving. Onze me­de­wer­kers heb­ben lef en ener­gie en wer­ken van­uit onze waar­den vak­man­schap, ver­bin­ding, ver­trou­wen en in­spi­ra­tie. In teams wer­ken zij samen en zelf­stan­dig, zij maken eigen keu­zes om zo goed mo­ge­lijk aan te sluiten bij cliënten.

Binnen De Passerel ondersteunt een team van 11 gedragskundigen de cliënten en de teams van begeleiders rondom de cliënt.  

De gedragskundige waar we naar op zoek zijn zal zich hoofdzakelijk richten op 2 woonvormen; de Bloemenhof en Geode B. Op de Bloemenhof wonen 15 cliënten met een lichamelijke en verstandelijke beperking en wordt 24-uurs ondersteuning geboden bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Vanuit gemeenschappelijkheid wordt ingespeeld op de individuele en diverse ondersteuningsvragen. Op woonvorm Geode B bieden we een veilig thuis voor een groep van 6 jongvolwassenen tussen de 20 en 35 jaar met een ernstig meervoudige beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag. We werken hier met Triple C, een methodische behandelvisie waarbij de menselijke behoefte als leidraad voor de behandeling en begeleiding van mensen met een hoge contextgevoeligheid centraal staat.

Jouw functie
e adviseert en ondersteunt begeleiders, cliënten en hun naasten vanuit een gedragskundige invalshoek, waar nodig met behulp van diagnostisch onderzoek. Daarbij adviseer je begeleiders en managers zorg over de pedagogische/agogische begeleiding van cliënten en de bijbehorende context van de cliënt. Je biedt ondersteuning bij de totstandkoming, uitvoering en kwaliteitsborging van de zorgplannen, waarbij je methodisch werken en individu overstijgende beleidsaspecten meeneemt. Je kan je keuzes en adviezen verbaal en schriftelijk goed onderbouwen. Naast een nauwe samenwerking met cliënt en begeleiders en het systeem rondom de cliënt, heb je ook contacten met externe partijen en behandelaars.

Je krijgt te maken met verschillende doelgroepen. Dat betekent veel dynamiek en afwisseling, omdat je naast je eigen aandachtsgebied ook je collega’s moet kunnen vervangen.

Jouw profiel

  • Je beschikt over een afgeronde opleiding orthopedagogiek of psychologie op academisch niveau en hebt relevante werkervaring.
  • Ervaring met Triple C is een pré.
  • Je bent empathisch en tactvol, initiatiefrijk en proactief.
  • Je werkt verbindend tussen de verschillende betrokkenen met en rondom de cliënt.
  • Je kan zowel naar cliënten als begeleiders stimulerend en motiverend optreden.
  • Je kan effectief omgaan met belangentegenstellingen.
  • Je vindt het leuk om groepen begeleiders vakmatig te trainen.

Wij bieden
Een vast contract met een salaris passend bij je ervaring, binnen functieschaal 60 (€3.289,00 en €4.799,00 obv fulltime dienstverband). Binnen De Passerel kun je gebruik maken van een meerkeuzesysteem om je arbeidsvoorwaarden aan te vullen. De overige arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de CAO Gehandicaptenzorg. Een eindejaarsuitkering en 5,5 weken verlof (obv fulltime dienstverband) maken hier een onderdeel vanuit.  

Goed om te weten
Voor vragen of meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Anja Wunderink, adviseur zorginhoudelijke ontwikkeling en leidinggevende van het team gedragskundigen, via telefoonnummer 06 - 81 90 98 07.

Ben je een geschikte kandidaat? Dan leren we je graag kennen en starten de gesprekken voor de sluitingsdatum van de vacature.

In het kader van de vergewisplicht worden referenties opgevraagd bij eerdere werkgevers. Tevens vragen we om een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Solliciteren
Ben je enthousiast over deze vacature? Stuur dan je brief met motivatie en CV uiterlijk op 30 juni 2021 onder vermelding van vacaturenummer 020-42 naar: personeelenopleidingen@de-passerel.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Ik ben geīnteresseerd, wat moet ik doen?

Solliciteer nu

Heb je vragen of wil je kennismaken?

Neem contact op met Personeel en Opleidingen : personeelenopleidingen@de-passerel.nl 0553683838

Organisatie vacature

De samenleving, dat zijn wij. We leven, wonen, werken, leren van en met elkaar. Een volwaardig lid zijn van onze samenleving, niet iedereen kan dit alleen.