Main content

‘Gezinshuizen hebben écht de toekomst’

Kinder- en jeugdpsycholoog Palma
Vrouw kijkt lachend naar de camera, jongen lachend op de achtergrond

Palma komt op woongroepen en in gezinshuizen. Ze adviseert en ondersteunt de begeleiding. Als je het aan Palma vraagt is het antwoord simpel: gezinshuizen hebben écht de toekomst. 

“Eens in de paar weken bezoek ik het gezinshuis in Hardinxveld-Giessendam. Dorienke staat hier aan het roer en het is ongelooflijk om te zien met hoeveel liefde en toewijding zij de vijf kinderen een warm, veilig thuis biedt. Gewoon, in haar eigen woning. 
Sinds kort woont er een nieuw meisje in het gezin. Net als de meeste andere kinderen die in dit soort huizen komen te wonen, was zij van pleeggezin naar pleeggezin gegaan. Maar er was ‘meer’ nodig bij dit getraumatiseerde meisje. Daarom is een gezinshuis de uitkomst; daar woont en werkt een zorgprofessional en geen vrijwillige pleegouder. 

Contact met de kinderen en met de begeleiders

Als ik hier kom, probeer ik ongedwongen één op één tijd met de kinderen te hebben. Dan eens lego’en met die, of de hond uitlaten met die. Door op hun leefwereld aan te sluiten, probeer ik contact te leggen. Ik ben bij de teamvergaderingen en bij de evaluaties van de zorgplannen en ik denk mee over de begeleiding. Indien nodig kan ik diagnostisch onderzoek doen, maar vaak is mijn rol ook puur ondersteunend en adviserend.

Meisje kijkt zittend op de grond lachend naar beer die tegenover haar op de grond zit

Sabien op haar kamer spelend met haar beer.

Jongen en begeleidster lunchen aan tafel

De lunch is een belangrijk moment om te zien hoe het met de kinderen gaat.

Een stabiele gezinssituatie

Gezinshuizen hebben écht de toekomst als je het mij vraagt. Een stabiele gezinssituatie is zo helend en geeft een kind een basisgevoel van veiligheid waarin hij of zij kan leren en opgroeien. Dat de gezinshuisouder een zorgopleiding heeft, maakt het mogelijk dat er ook voor wat complexere kinderen een goed plekje is. Ik zie kinderen hier echt opbloeien! Op een woongroep is er natuurlijk ook zorg en aandacht, maar daar heb je toch te maken met wisselende begeleiding en het ‘gewone leven’ leven is dan wat lastiger. Hier draaien de kinderen mee in een gezin. 

Hij hoorde ergens bij

Ik vergeet nooit dat verhaal van een klein jongetje dat door jeugdzorg uit huis geplaatst was. Hij woonde al een tijdje in een gezinshuis toen zijn vader zei hem niet meer als zoon te willen. Onvoorstelbaar natuurlijk. De gezinshuisouders zeiden toen; ‘wil je onze achternaam lenen voor een poosje?’ Dat wilde hij heel graag. Dat vond ik zo mooi. Hij mocht er zijn, hij hoorde ergens bij. Dat is volgens mij de echte kracht van gezinshuizen. Ik vind het geweldig dat ik daaraan bij mag dragen.”
 

Vrouw spelt met jongen met lego op de grond in slaapkamer

Speelsituaties zijn een mooi moment voor een gesprek.

Gedragswetenschapper (psycholoog/orthopedagoog) van kinderen en jongeren met een beperking

Beroep

Als gedragswetenschapper stel je aan de hand van het gedrag van een cliënt vast wat het probleem is bij een cliënt. Dit is jouw diagnose. Je probeert daarbij de oorzaak van de problemen zo goed mogelijk te benoemen en te verklaren. 
Je ondersteunt, begeleidt en behandelt kinderen, jongeren en jong volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking en vaak met meerdere, soms ingewikkelde problemen. Je werkt niet alleen met cliënten, je hebt daarnaast te maken met begeleidingsteams, ouders en netwerken. Het is daarom belangrijk dat je jouw diagnose en advies kunt toelichten aan de cliënten zelf, begeleiders, relaties van cliënten en andere direct betrokkenen.

Meestal werk je in een team, waar jij vanuit je eigen beroep je inbreng hebt. Je  ondersteunt elkaar, wisselt ervaringen en ideeën uit en streeft naar hoge kwaliteit. Vaak geef je ook advies aan andere teams en begeleiders om zo de opgebouwde kennis zo goed mogelijk te verspreiden.
 

Wil je weten welk beroep bij jou kan passen?

Bekijk alle beroepen