Verpleegkundige in de gehandicaptenzorg

Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben tegelijkertijd een lichamelijke of zintuiglijke beperking of gezondheidsproblemen. Jouw medische kennis als verpleegkundige is heel belangrijk voor de bewoners. Als verpleegkundige kun je werken in de functie van persoonlijk begeleider, assistent-begeleider of (coördinerend) verpleegkundige. 

Als begeleider of verpleegkundige stel je een de diagnose en voer je dagelijks verpleegtechnische handelingen uit. Denk aan: medicatie delen, sondevoeding, katheteriseren, stomazorg, darmspoelen, sondezorg, zuurstof toedienen en wondverzorging. Je begeleidt en observeert de cliënten en je evalueert de verpleegkundige zorg.

Als coördinerend verpleegkundige heb je extra taken. Je geeft aan wanneer er verpleegkundige handelingen nodig zijn en je bent de schakel tussen de locatie-huisarts, de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) en het ziekenhuis. Je geeft aan wie er medische handelingen mogen verrichten, je helpt bij het toepassen van het medicatiebeleid op de groepen en je draagt actief bij aan de medische zorg op de locatie. 

De inhoud van de functie kan per locatie verschillen.