Volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS)

Doelgroepen

Mensen met autisme hebben een andere prikkel- en informatieverwerking in de hersenen dan mensen zonder autisme. Wat iemand met autisme hoort, ziet, ruikt etc.,verwerken ze vaak op een andere manier dan iemand zonder autisme. Mensen met autisme hebben daardoor moeite om hun omgeving en de mensen om hen heen te begrijpen. Zij voelen bijvoorbeeld soms niet goed aan wat anderen van hen verwachtenof wat ‘normaal’ is om te doen. Hierdoor gedragen zij zich soms anders, en worden ze vaak niet begrepen door hun familie, klasgenoten of collega’s. Autisme zie je niet aan iemands uiterlijk. Je merkt het vaak wel aan het gedrag. Met autisme word je geboren, het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding.

Er zijn grote verschillen tussen mensen met autisme en de manier waarop dit hun leven beïnvloedt.

Het is voor mensen met autisme moeilijk om zich te concentreren op verschillende doelen, snel te plannen, prioriteiten te stellen en bij te sturen bij veranderingen. Ze hebben moeite met doelgericht handelen in wisselende omgevingen. Als er ook sprake is van een verstandelijke beperkingdan wordt dit alleen maar moeilijker. Mensen met autisme hebben vaak problemen met het aansturen van hun eigen gedrag: wat moet ik eerst doen en wat daarna? Mensen met autisme zijn vaak star in hun planning. Ze moeten veel meer moeite doen om activiteiten te plannen.