Volwassenen met een verstandelijke beperking (VB)

Doelgroepen

Mensen met een IQ van 70 of lager noemen we verstandelijk beperkt (VB). We delen hen in in licht (LVB, IQ tussen 50 en 70), matig (MEVB, IQ tussen 35 en 50) en ernstig (EVB, IQ lager dan 35).

Licht Verstandelijk Beperkt (LVB)

Mensen die Licht Verstandelijk Beperkt (LVB) zijn, hebben de behoefte een leven te leiden zoals iedereen: een eigen huis, een baan, zelf keuzes maken. Daar waar knelpunten zijn, biedt een begeleider hulp.

Bij sommige cliënten is ook sprake van bijkomende problematiek, dit wordt ook wel LVB+ genoemd. Juist de combinatie van beperkingen en problemen leidt bij deze doelgroep vaak tot (ernstige) gedragsproblemen. Kenmerkend voor hen is dat ze weinig inzicht in hun eigen problematiek hebben. Het is voor jou én de cliënt de opdracht om tot leervragen en samenwerking te komen. 

Matige tot ernstige verstandelijke beperking (MEVB/EVB)

Mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking hebben moeite de wereld om zich heen te begrijpen. Zij hebben de mensen uit hun omgeving hard nodig, om de opgedane ervaringen te ordenen en zich veilig te voelen. Ze hebben de ruimte nodig om in een vertrouwde omgeving zichzelf te kunnen zijn.

De ontwikkelingsleeftijd van mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking ligt tussen 2 en 6 jaar. Zij kampen regelmatig met bijkomende lichamelijke en medische problemen. Het is niet eenvoudig de signalen van deze mensen te herkennen. Wat gaat precies om in het hoofd van de cliënt? Hoe ervaart hij of zij de wereld om zich heen? En wat kun je als hulpverlener of verzorger doen om hem of haar een prettig leven te bieden?

Matige tot ernstige verstandelijke beperkingen zijn vaak, in tegenstelling tot een licht verstandelijke beperking, meer en beter zichtbaar.