Volwassenen met een zintuiglijke beperking (ZG)

Doelgroepen

We kunnen drie hoofdgroepen onderscheiden van mensen met een zintuiglijke beperking:

  • mensen met een visuele beperking
  • mensen met een auditieve beperking
  • mensen met een visuele èn auditieve beperking (mensen met doofblindheid)

Bij een verstandelijke beperking gecombineerd met een visuele en/of auditieve beperking spreken we van een meervoudige beperking. Deze groep heeft meer kans op problemen met het deelnemen aan het maatschappelijk leven (participatie) en het handelen (activiteiten). Bij een deel van de ZG-cliënten is sprake van bijkomende stoornissen en/of problemen, zoals autisme of gedragsproblematiek.

Een zintuiglijke beperking heeft grote impact op de totale ontwikkeling. Hierdoor kan iemand met een zintuiglijke beperking problemen tegenkomen op alle gebieden van het functioneren. Vooral op het vlak van (de ontwikkeling van) communicatie, en voor auditief beperkten, ook op het gebied van spraak en taal. Bij mensen met een zintuiglijke beperking bestaat een grotere kans op problemen op de volgende gebieden:

  • informatie krijgen en verwerken
  • mobiliteit, bijvoorbeeld vervoer
  • zichzelf redden in de maatschappij
  • bewegen en lichaamshouding
  • ontwikkeling van het denkvermogen
  • sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag

Mensen met doofblindheid krijgen doofblind-specifieke ondersteuning om mee te kunnen doen. De begeleiding is complexer dan bij mensen met een enkelvoudige beperking. Mensen met doofblindheid kunnen de wereld als onveilig en onvoorspelbaar beleven. Dat maakt hen soms kwetsbaar en sterk afhankelijk van de begeleider voor het opdoen van ervaringen.

Er zijn grote verschillen tussen mensen die op latere leeftijd doofblind worden of waarbij het is aangeboren. Zo kaner sprake zijn van een zeer basic niveau van functioneren (ook op sociaal-emotioneel gebied).Dit is afhankelijk van het behaalde ontwikkelingsniveau voordat de handicap zich ontwikkelde.

Naast de hiervoor beschreven groepen, bestaat er de groep mensen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden. Ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (ESM) zijn ontwikkelingsstoornissen die zich bij (jonge) kinderen kunnen manifesteren.