‘Als groepsleidster help ik de begeleiding kinderen helpen’

Sabrina Senior begeleider

Vrouw kijkt naar camera, jongen op de achtergrond kijkt ook i camera
Functie
Senior/coördinerend begeleider van kinderen en jongeren met een beperking

Als begeleiders hulp nodig hebben, kunnen ze bij Sabrina aankloppen. Als senior groepsleidster ondersteunt en coacht zij de collega’s die op de groep staan. Dat kan zijn bij moeilijke gesprekken, maar bijvoorbeeld ook als ze niet weten wat ze aan moeten met lastig gedrag of als begeleiders onderling ergens niet uitkomen.

“Mijn taak is begeleiders te coachen en ondersteunen waar dat nodig is. Ik sta niet zelf op de groep. Daardoor kan ik objectiever naar de situatie kijken als er iets niet goed gaat en kan ik begeleiders helpen om de situatie te veranderen of daar anders mee om te gaan.

Moeilijk gedrag

Een voorbeeld van zo’n situatie: een cliënt laat al een tijdje moeilijk gedrag zien. Begeleiders weten op den duur niet meer wat ze daarmee aan moeten. Omdat ik er verder van af sta, kan ik beter overzien wat we kunnen doen om het gedrag van die cliënt te veranderen of ervoor te zorgen dat mijn collega’s daar beter mee overweg kunnen. Ik coach de begeleiders dan om dat voor elkaar te krijgen.

Vrouw zit op de grond en speelt een spel met jongen
Sabrina speelt mee en duikt in de belevingswereld van de cliënten. Zo krijg je vaak beter contact en kun je ongedwongen een gesprek voeren.
Vrouw kijkt naar camera, jongen op de achtergrond kijkt ook i camera
Dagelijkse praktijk en het leuke aan werken met deze jongens; je weet nooit hoe ze reageren op situaties. Romano is gefascineerd door de fotograaf en Rayn zit helemaal in zijn spel en heeft geen oog voor hetgeen er allemaal om hem heen gebeurt.

Een andere situatie waarin ik erbij kan worden gehaald, is een gesprek waarin de ouders van een cliënt te horen krijgen dat het beter is voor een cliënt om te worden opgenomen. Ik kan daarbij zitten om te ondersteunen en het gesprek te leiden of van de begeleider over te nemen als die het moeilijk heeft. Of ik voer een gesprek met de gemeente of instanties over geld als een begeleider dat ingewikkeld vindt.

Iets betekenen

Alle kinderen en jongeren op onze groepen hebben een lichte verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Ook komen ze vaak uit een moeilijke thuissituatie. Ze hebben vaak al heel veel meegemaakt en hebben al heel veel hulp gehad. 16 jaar geleden ben ik begonnen als groepsleidster omdat ik iets voor hen wilde betekenen. Ik vind de kinderen en jongeren niet zielig, daar hebben ze niets aan. Ook zie ik in iedereen iets leuks, hoe problematisch het gedrag ook is. Ik denk dan: hoe zou het kind zijn geweest als het in een andere omgeving was opgegroeid? En hoe kunnen we het kind nu de beste kansen geven om zichzelf verder te ontwikkelen?

Hoewel ik nu een andere functie heb, is mijn drijfveer niet veranderd: ik wil iets betekenen voor deze kinderen en jongeren. Het kan met hen alleen goed gaan als ze goede begeleiding krijgen, en daar draag ik met veel plezier en trots aan bij.”

Vrouw kijkt in camera, 2 jongeren op de achtergrond
Op de achtergrond is collega Janna met Glenn in gesprek. Sabrina is de coach van Janna.
Jongen staat bij planbord, vrouw lacht naar jongen
Sabrina legt Glenn het dagprogramma uit en vraag hem welke activiteiten hij gaat doen. Dit geeft hem structuur en overzicht in zijn dagindeling zodat hij letterlijk ziet wat er gaat gebeuren en wanneer.