Alliade Maatschappelijke ondersteuning

Locatie:
Friesland

Samen met de decentralisatie van de Jeugdhulp en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) /Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de participatiewet een ingrijpende verandering in onze samenleving. Onze verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving. Dit heeft invloed op iedereen die in Nederland woont. Dus ook op jou. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zijn de sleutelwoorden die deze verandering begeleiden.