De Noorderbrug

Locatie:
Groningen
Een voorstelling en het publiek klapt

De Noorderbrug is specialist voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, een chronische neurologische aandoening en de ziekte van Huntington. Eigen kracht, eigen regie en maatwerk staan al meer dan 45 jaar hoog in het vaandel.

De specialistische begeleiding en behandeling van De Noorderbrug is erop gericht cliënten en hun netwerk weer zo zelfredzaam mogelijk te maken, in hun eigen thuissituatie en in de maatschappij. De Noorderbrug biedt verschillende begeleidingstrajecten (begeleiding) en zorgpaden (behandeling) aan die zich richten op de gebieden waarop mensen met hersenletsel en doven met bijkomende complexe problematiek vaak vastlopen: Denken en doen, Emoties en gedrag, Energie, Beweging, Communicatie en Thuis.