Fivoor

Locatie:
Den Haag
header

Fivoor levert een regionaal aanbod aan forensisch en intensieve psychiatrische zorg. Bestaande uit een TBS kliniek, een resocialisatiecentrum, transmurale voorzieningen, poli- en dagbehandelingsklinieken en GGZ Reclassering. Daarnaast specialiseert Fivoor zich in de behandeling van bijzondere doelgroepen, zoals jeugd, mensen met een lichte verstandelijke beperking en tbs-gestelden.

Wij hebben de ambitie om topzorg te leveren volgens de modernste klinische en wetenschappelijke inzichten. Onze organisatie is hierdoor dynamisch en inspirerend. De voornaamste doelstellingen zijn resocialisatie en het voorkomen van recidive. Werken bij Fivoor betekent functioneren in het spanningsveld tussen behandeling en beveiliging.