Humanitas DMH

Locatie:
Nieuwegein
Foto met tekst

Humanitas DMH ondersteunt en behandelt mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Samen met hen bepalen we welke vorm van ondersteuning het beste past. We vinden het belangrijk dat mensen, binnen hun mogelijkheden, kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom bieden wij zorg op maat. Dat doen wij vanuit onze humanistische kernwaarden. Bij ons staat de mens centraal. We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor anderen in de samenleving.

We zijn een landelijk werkende organisatie. Zo’n 1.100 medewerkers en 250 vrijwilligers verlenen diensten aan ruim 2.400 cliënten.

Wij bieden:

  • Begeleiding en behandeling aan mensen met een verstandelijke beperking en meervoudige problematiek. Deze dienstverlening heet Homerun. Er wordt een trajectplan opgesteld samen met de Homerunner. Daarin staan 4 “honken” (doelen) die behaald moeten worden. Als deze doelen behaald zijn, slaat de Homerunner een Homerun en kan hij of zij zelfstandiger verder leven.
  • Begeleid wonen in één van onze woningen of ouderinitiatieven. 
  • Begeleiding bij het vinden en behouden van werk.
  • We bieden hulp aan licht verstandelijk beperkte (jong)volwassenen die een delict hebben gepleegd of hiervan worden verdacht. Dit doen we onder de naam Homerun Forensische Zorg. Daarbij zijn samenwerkingen met verschillende penitentiaire inrichtingen van belang.