InteraktContour

Locatie:
Nunspeet
InteraktContour

InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Hersenletsel verandert hun leven en dat van hun naasten; terug naar werk of school lukt vaak niet en thuis is alles anders.

Toch is er altijd iets mogelijk. Dáár richt InteraktContour zich op, met gespecialiseerde zorg en ondersteuning. Cliënten en hun naasten boeken resultaten op het gebied van leven, wonen en werken. InteraktContour biedt daarvoor behandeling, (individuele) begeleiding, dagbesteding, mantelzorg, arbeidsre-integratie en 24-uurs zorg in Oost- en Midden-Nederland.

Arbeidsre-integratie

Arbeidsre-integratie is een gespecialiseerd re-integratiebedrijf binnen InteraktContour voor mensen met een hersenaandoening, lichamelijke beperking, chronische ziekte, burn-out of voor mensen die re-integreren tijdens of na kanker, Covid-19 en mensen met een stoornis uit het autistisch spectrum met normale begaafdheid. Arbeidsre-integratie begeleidt zowel werkgevers als werknemers bij verzuim en re-integratie. Zowel van werk naar werk als van geen werk naar werk.

Mantelzorgers

InteraktContour biedt ook mantelzorg ondersteuning. Dit doet zij door middel van advies en door de zorg voor een deel over te nemen in de vorm van respijtzorg of via Mantelzorg Match.

Boogh is InteraktContour

Per 1 juni 2022 is de zorgorganisatie Boogh samengegaan met InteraktContour. De dienstverlening wordt voortgezet onder de naam van InteraktContour.