Maeykehiem

Locatie:
Sint Nicoolasga
twee personen waar de een de ander zijn hand vasthoudt

Heeft uw dochter, zoon, broer of zus een steuntje in de rug nodig? Bent u op zoek naar zinvolle dagbesteding of is intensieve zorg nodig? Maeykehiem biedt het! Een huis van thuis, creatieve dagbesteding, begeleiding vanaf de zijlijn en gespecialiseerde zorg aan cliënten met epilepsie.Bij ons bent u geen nummer. Onze medewerkers kennen u bij naam, staan altijd open voor overleg en spreken uw taal.Maeykehiem is er voor alle kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking in het zuidwesten van de provincie Friesland.