Main content

Nieuw Unicum

Organisatie
Groep hulpverleners met cliënten

Nieuw Unicum ondersteunt mensen met lichamelijke beperkingen, al dan niet in combinatie met cognitieve beperkingen en is een MS-Expertisecentrum. De hoofdlocatie is gelegen in Zandvoort en er zijn nevenlocaties in Zandvoort en Haarlem.