NOVIzorg

Locatie:
Hoensbroek
Kaart van nederland

NOVIzorg is een organisatie die inmiddels 15 jaar bestaat. Er zijn meerdere locaties in de regio Zuid Limburg waar we mensen ontvangen die deelnemen aan allerlei activiteiten. De reden waarom mensen naar NOVIzorg komen, is dat wij “ondersteuning bieden bij zelfredzaamheid”. Dure woorden, maar in feite helpen wij mensen die graag zelfstandig hun leven (blijven) inrichten, maar dat vanwege omstandigheden niet meer op eigen kracht kunnen. Door onze ondersteuning lukt het mensen om langer zelfstandig te blijven wonen, en actief te blijven in de eigen woonomgeving. 

Mensen die gebruik maken van onze dienstverlening, zijn door een ziekte of aandoening beperkt geraakt. U kunt hierbij denken aan mensen die een herseninfarct hebben gehad, of mensen die beginnend dement zijn, of mensen met de ziekte van Parkinson. Hiertoe hebben wij gespecialiseerde programma’s ontwikkeld waarmee we onze cliënten leren om te gaan met de gevolgen van deze aandoeningen. Daarnaast zijn er ook mensen die bij NOVIzorg aankloppen omdat ze tijdelijk ondersteuning wensen, omdat bijv. de partner is opgenomen in het ziekenhuis. En ook voor mensen die zich eenzaam voelen, hebben wij activiteiten die vooral gericht zijn op het verbeteren van sociaal contact. 

Bij NOVIzorg hechten we zeer aan een persoonlijke benadering en aan voldoende aandacht voor onze cliënten. We hebben deskundig personeel (activiteitenbegeleiders, verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, pedagogen) in dienst om cliënten zo goed mogelijk te helpen. Om de dagindeling zo prettig mogelijk te maken, hebben we besloten de activiteiten kleinschalig te houden, en de locaties huiselijk in te richten. Dat betekent dat de groepen bestaan uit ongeveer 8 cliënten, geleid worden door deskundig opgeleide medewerkers, en dat NOVIzorg door de huiselijke sfeer voor veel mensen een tweede thuis is geworden.