NSDSK

Locatie:
Amsterdam
Twee vrolijke kinderen

Horen en spreken zijn in het dagelijks leven belangrijke communicatievaardigheden. Als het gehoor niet goed functioneert of er zijn spraak- en taalmoeilijkheden dan is het vaak lastig om met anderen te communiceren. De NSDSK biedt  zorg, advies en begeleiding bij gehoormoeilijkheden en bij spraak- en taalontwikkelingsmoeilijkheden. Zorgverbetering en zorginnovatie behoren tot onze kerntaken. 

De afdeling Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen is het landelijk kenniscentrum neonatale gehoorscreening voor de jeugdgezondheidszorg. De afdeling Vroegbehandeling verleent zorg aan baby’s en peuters en hun ouders. Het  Audiologisch Centrum Holland Noord verricht multidisciplinaire diagnostiek en richt zich op zorg voor kinderen en volwassenen. De afdeling Onderzoek & Ontwikkeling doet onderzoek naar vroegtijdige signalering en behandeling. Dankzij wetenschappelijke onderzoeken is het mogelijk producten te ontwikkelen die goed aansluiten bij de wensen en behoeften van onze cliënten, die centraal staan bij de NSDSK.