Pameijer

Locatie:
Rotterdam
Aantal werknemers:
Ca. 3000 werknemers
high five

Deelnemen aan de samenleving kan voor mensen lastig zijn, bijvoorbeeld door psychische problemen of een (licht) verstandelijke beperking. Pameijer kan hier op alle levensterreinen passende ondersteuning bij bieden. Of het gaat om wonen, werken, opgroeien of sociale contacten; wij ondersteunen mensen op een manier die hen verder helpt.

Eigen krachtWe doen dit door uit te gaan van ieders eigen krachten en talenten. Wat kunnen mensen zelf en hoe kunnen wij hen daar een stap verder in brengen. Op deze manier bereiken mensen dat zij zelf meer grip op hun leven krijgen, sterker in het leven komen te staan, niet méér maar juist minder afhankelijk van anderen worden.

In en met de samenlevingDaarnaast betrekken we ook zoveel mogelijk het eigen netwerk van mensen - familie, vrienden en bekenden - bij de ondersteuning en sluiten we aan bij initiatieven in de lokale omgeving, de eigen wijk. Een inclusieve samenleving, waarin iedereen ertoe doet, begint in de eigen omgeving.