Perspectief GZ

Locatie:
Amsterdam
Aantal werknemers:
26 werknemers
Locatie:
2 locaties
Kaart van Nederland

Over Perspectief

Perspectief is een WLZ erkende zorgaanbieder en biedt in regio Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland  gespecialiseerde extramurale behandeling en begeleiding aan mensen met een licht verstandelijke beperking. Onze doelgroep woont geheel zelfstandig in de stad en moet opboksen tegen de hoge maatschappelijke eisen, waarbij sterk beroep wordt gedaan op eigen regie en zelfredzaamheid. Door de kwetsbaarheid van onze doelgroep is er extra ondersteuning nodig.   

Sinds 2004 wordt er door Perspectief aan kinderen en volwassenen met ontwikkelingsachterstand individuele als gezinsgerichte behandeling en ondersteuning gegeven. De hulp is onafhankelijk en heeft een vrijwillige kader. Het specialistische behandelaanbod van Perspectief bestaat uit aanvullende diagnostiek, individuele behandeling, Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG/IAG) en ambulante woonbegeleiding.

De hulp van Perspectief GZ wordt door WLZ, Jeugdwet, WMO en ZVW (GZSP) gefinancierd. Aan de behandelingen zijn er in de meeste gevallen geen kosten gebonden. Bij GZSP behandeling is er vanuit de ZVW eigenbijdrage van toepassing.   

Over het multidisciplinair behandelteam:

Het multidisciplinair team  kent verschillende disciplines en collega's die een eigen specifieke expertise bezitten. Er wordt onder aansturing van de regiebehandelaars in koppelvorm aan het behandeltraject toegewerkt met de uitvoerende behandelaars. Het extramuraal behandelteam bestaat o.a. uit een Arts VG, GZ-psychologen, orthopedagogen, psychologen, vak-therapeuten (psychomotorisch-, spel- en muziektherapeut) en een consulent psychiater. Diagnostiek team is ondersteunend. Waar nodig wordt er tijdens de behandeling Maatschappelijk werkers ingezet voor bijkomende praktische en ondersteunende hulpvragen, zodat er betere voorwaarden worden gecreëerd voor een efficiënte behandeling. Het team is ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen en vormen van nieuwe methoden en werkwijze. 

Perspectief GZ hecht in haar personeelsbeleid waarde aan diversiteit en inclusie. Belangrijke thema’s binnen de organisatiecultuur zijn o.a.: eigenheid, wederzijds respect, persoonlijke aandacht, kennis-expertise en zelfsturing.