Sherpa

Locatie:
Baarn
Aantal werknemers:
1.500 werknemers
Locatie:
100 locaties

Als zorginstelling met een breed aanbod in de regio Gooi, Eemland en Vechtstreek ondersteunt Sherpa mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking op het gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd. Een team van deskundigen biedt de begeleiding en ondersteuning die cliënten nodig hebben om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. 1.500 medewerkers en ruim 500 vrijwilligers brengen dit dagelijks in de praktijk. Zij stellen het unieke in ieder mens centraal en werken professioneel, betrokken en in samenspraak met de cliënt en diens omgeving.