Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg

Locatie:
Barneveld
kaart van Nederland

De Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg is een landelijke identiteitsgebonden organisatie voor het bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. De Bijbel, samen met de Drie Formulieren van Enigheid, stempelt die identiteit en is het richtsnoer voor onze normen en waarden. 

Zorg wordt geboden op het gebied van wonen, dagbesteding voor volwassenen en kinderen, logeren en ambulante ondersteuning. Adullam wil die zorg op een principiële en professionele wijze verlenen.