Stichting Elzeneindhuis Oss

Locatie:
Oss
vrolijke personen buiten

Het Elzeneindhuis is een bijzondere, kleinschalige woon- en dagbestedingsplek voor mensen met een (ernstige)meervoudige beperking. Midden in de samenleving, in een prachtige groene woonwijk. Een plek waar je ongeacht handicap of beperking als mens volledig gezien en gehoord wordt en waar de zorgvraag centraal staat.Zorg-community

Het Elzeneindhuis is een familieorganisatie van bewoners, ouders en begeleiders. De zorgvraag staat centraal en het dagbestedingsaanbod wordt zoveel mogelijk aangepast op de behoefte van de individuele mens. Respect en aandacht vormen de primaire pijlers waarop het aanbod is gestoeld. Het pand is duurzaam gebouwd in een helende omgeving (healing environment). Geïnitieerd door dé ervaringsdeskundigen in de gehandicaptenzorg, namelijk de ouders. Zij willen heel graag met inhoudelijk deskundigen, de verzorgers, een warm en veilig thuis creëren voor gehandicapte mensen die veel zorg, liefde en aandacht nodig hebben. Het is een nieuwe zorgorganisatie en voldoet aan de wettelijke eisen van de WTZi en NZa. Toch zien we onszelf meer als een zorg-community, waarbij niet het zorgsysteem centraal staat, maar de mens.Wonen en dagbesteding

Het Elzeneindhuis bestaat uit drie geschakelde woningen met in totaal 24 studio’s voor mensen met een (ernstige) meervoudige beperking. Daarnaast zijn er 5 ruimten voor dagbesteding, een oefenruimte voor de fysiotherapeut en een therapeutisch zwembad van 4 x 4 meter. In de dagbesteding is niet alleen ruimte voor de 24 bewoners van het Elzeneindhuis, maar is er ook ruimte voor nog eens 8 tot 12 mensen met een beperking van buitenaf.