Stichting Milo

Locatie:
Schijndel
gelukkig kind

Zorgverlening aan kinderen en volwassenen met communicatief meervoudige beperkingen.

Natuurlijk en vanzelf…..sprekend; taal is er gewoon. De meeste mensen denken er waarschijnlijk zelf nooit bij na. 

Uit jezelf, uit je jezelf; meestal in spraak, gelaatsuitdrukkingen, natuurlijke gebaren of schrift. Maar wat als dat opeens niet meer kan? Als een operatie, een ziekte, stoornis of een ongeval het uiten of begrijpen niet meer mogelijk maakt? In Nederland gaat het om ongeveer 500.000 personen en hun naaste omgeving. Milo is een zelfstandig behandel- en kenniscentrum dat voor al deze mensen passende oplossingen zoekt, en vindt!

Bij Milo werken wij transcategoriaal en multidisciplinair, in plaats van doelgroep- of handicapspecifiek. Wij stellen het individu en zijn sociale omgeving centraal en zoeken vanuit behoeften en mogelijkheden naar de best passende communicatie ondersteuning.

Onze diensten worden aanvullend en ondersteunend in samenwerking met alle betrokkenen in zorg en onderwijs georganiseerd. Deze werkwijze zorgt ervoor dat wij in staat zijn om specialistische kennis bijeen te brengen, verder te ontwikkelen en beter toegankelijk te maken.